Změna v pořadu bohoslužeb

Sobotní bohoslužby budou v zimní období od 17:30.


Modlitba za Ukrajinu

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
 
Otče náš 
Zdrávas, Maria 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Modlitba za Ukrajinu

Finanční podpora kostela sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

Dne 29. prosince 2021 byla uhrazena poslední splátka půjčky, kterou jsme získali na úhradu pozemku pod kostelem. Děkujeme vám za vaši štědrost.

Pokud budete chtít přispět na provoz nebo nutné opravy v kostele, je možno využít transparentní účet u Raiffeisen Bank číslo 2401374002/5500.

Zahrňme též do svých modliteb úspěšné vyřešení situace s pozemkem okolo kostela.