nabalkane 0189

Letní pořad bohoslužeb

V průběhu prázdnin nebudou středeční bohoslužby ani adorace první pátek v měsíci.