nabalkane 0189

COVID-19: mimořádná epidemiologická opatření

Milí spolufarníci,

níže je uveden přehled opatření zavedených v našem kostele v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací.

  • Bohoslužby v kostele sv. Vojtěcha budou s ohledem na nařízení vlády probíhat v omezeném počtu účastníků.
  • Kromě bohoslužeb v normálních časech bude každou neděli od 16 do 17 hodin v kostele příležitost ke krátké soukromé modlitbě a přijetí Eucharistie.
  • Výuka náboženství je do odvolání přerušema

Spojme se ve společné modlitbě růžence, jak nás k tomu v uplynulých dnech vyzvala Stálá rada ČBK a svěřme do ochrany Panny Marie naši farnost, naši zemi i celý svět.