Rok 2022

Oslava svatého Martina

Svatý Martin

I v letošním roce přijel ke kostelu svatý Martin. Na jeho návštěvu se přišly podívat desítky dětí v lampionovém průvodu, který vyšel od KC Vozovna. Po shlédnutí představení inspirovaného legendou o svatém Martinu, se mohli všichni zahřát teplým punčem.


Sbírka na Ukrajinu

Sbírka na Ukrajinu

V neděli 23. října proběhla sbírka trvanlivého jídla, hygienických potřeb a oblečení pro Ukrajinu. Sebrané věci byli odvezeny přímo k potřebným na Ukrajinu.

Děkujeme všem za podporu.


Posvícení u sv. Vojtěcha

Posvícení

S podzimem přichází i oslava výročí posvěcení našeho kostela, které jsme oslavili při nedělní mši svaté 25. září a následně při společném posezení venku.


Zakončení školního roku

Konec školy

Poslední červnovou středu se děti z náboženství, jejich rodiče a katecheté společně rozloučili se školním rokem. Odpoledne zahájily děti na discgolfu, po mši svaté katecheté rozdali vysvědčení a pak už nic nebránilo posezení u ohně a opékání přinesených dobrot.


První svaté přijímání dětí

1. svaté přijímání

V neděli 26. června 2022 přijaly tři děti z našeho farního společenství poprvé Krista v eucharistii. Po mši svaté jsme tuto událost společně s jejich rodinami a přáteli oslavili.


Společné setkání spojené s oslavou narozenin

Oslava

Využili jsme teplých dnů ke společnému setkání farnosti před prázdninami. Nedělní odpoledne jsme strávili při oslavách kulatých narozenin několika farníků. Odpoledne i večer nás provázela hudba a seznámili jsme se i s netradičními způsoby otevírání láhví.


Noc kostelů

Noc kostelů

Stejně jako v minulých letech se i náš kostel účastnil tradiční noci kostelů. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, jak v kostele, tak na zahradě. Na své si přišly i děti.
Děkujieme všem za návštěvu a farníkům za organizaci.

Žižkonoce

Žižkonoce

KC Vozovna zorganizovalo v neděli 17. dubna 2022 velikonoční hru po Žižkově. Děti s rodiči procházeli jednotlivými zastaveními rozmístěnými po Žižkově, na kterých plnili úkoly a sbírali různobarevné pentle na pomlázku.

Do organizace hry se zapojila i farnost sv. Vojtěcha. U našeho stánku na Ohradě měly děti za úkol ozdobit kraslici. Vzhledem k tomu, že se hry účastilo cca 120 dětí, vajíčka vyfukovala celá farnost - děkujeme.

I díky počasí a dobré organizaci ze strany KC se hra vydařila. Fotogalerie je ke shlednutí na odkazu https://www.facebook.com/atriumzizkov/posts/5169893396366577.


Misijní koláč

Misijní koláč

V neděli 3. dubna prodávali po mši svaté děti misijní koláč. Celkem se utržilo 7 693 Kč. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, i všem kteří nakupovali. Vybrané finanční prostředky byly odeslány na účet Papežských misijních děl.


Křížová cesta vedená dětmi

Křížová cesta

Na sobotu 2. dubna si připravili děti křížovou cestu, kterou provedli i nás dospělé. Texty křížové cesty publikovala Papežská misjní díla a byly zaměřeny zvláště na děti v misijních zemích. Děkujeme všem, kteří pomáhali a zvláště dětem, které se aktivně zapojily.


Vánoční koncert

Sbor

V neděli 9. ledna 2022 rozezněly tóny České mše vánoční Jakuba Jana Ryby kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně. Děkujeme především sboru za krásný zážitek, ale i všem kteří si přišli koncert poslechnout.