Rok 2022

Žižkonoce

Žižkonoce

KC Vozovna zorganizovalo v neděli 17. dubna 2022 velikonoční hru po Žižkově. Děti s rodiči procházeli jednotlivými zastaveními rozmístěnými po Žižkově, na kterých plnili úkoly a sbírali různobarevné pentle na pomlázku.

Do organizace hry se zapojila i farnost sv. Vojtěcha. U našeho stánku na Ohradě měly děti za úkol ozdobit kraslici. Vzhledem k tomu, že se hry účastilo cca 120 dětí, vajíčka vyfukovala celá farnost - děkujeme.

I díky počasí a dobré organizaci ze strany KC se hra vydařila. Fotogalerie je ke shlednutí na odkazu https://www.facebook.com/atriumzizkov/posts/5169893396366577.


Misijní koláč

Misijní koláč

V neděli 3. dubna prodávali po mši svaté děti misijní koláč. Celkem se utržilo 7 693 Kč. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, i všem kteří nakupovali. Vybrané finanční prostředky byly odeslány na účet Papežských misijních děl.


Křížová cesta vedená dětmi

Křížová cesta

Na sobotu 2. dubna si připravili děti křížovou cestu, kterou provedli i nás dospělé. Texty křížové cesty publikovala Papežská misjní díla a byly zaměřeny zvláště na děti v misijních zemích. Děkujeme všem, kteří pomáhali a zvláště dětem, které se aktivně zapojily.


Vánoční koncert

Sbor

V neděli 9. ledna 2022 rozezněly tóny České mše vánoční Jakuba Jana Ryby kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně. Děkujeme především sboru za krásný zážitek, ale i všem kteří si přišli koncert poslechnout.