Rok 2023

Zažít město jinak

Zažít město jinak

Naše farnost se v sobotu 16. září 2023 zapojila do celorepublikového festivalu Zažít město jinak. V rámci celodenního programu pořádaného KC Vozovna připravily naše farnice výtvarnou dílnu pro děti s výrobou knížecí koruny pro sv. Ludmilu, jejíž svátek jsme si připomněli. Děkujeme za přípravu i za účast.


Přivítání nových kněží a požehnání houpačky

Přivítání a houpačka

První zářijovou neděli jsme ve farnosti přivítali kněze z Fraternity sv. Karla Boromejského, kteří se ujali naší farnosti. Děkujeme jim za ochotu tuto službu přijmout.

Po mši svaté P. Křišťan SDB požehnal novou houpačku pro děti. I jemu děkujeme za službu, kterou mezi námi vykonával v posledních letech, zvláště v době nemoci P. Cútha.


Poděkování P. Cúthovi

Poděkování P. Cúth

Při nedělní bohoslužbě 27. srpna 2023 jsme poděkovali P. Miroslavu Cúthovi za jeho dlouholetou obětavou službu v našem kostele a popřáli mu hodně sil. Za téměř 28 let, po které mezi námi působil, udělal pro naše společenství mnoho dobrého.


Oslava kulatého výročí

60tiny

Náš milý jáhen oslavil před prázdninami kulaté výročí. Přišla mu popřát nejen rodina, ale celá farnost.

Děkujeme mu za obětavou službu a přejeme hodně zdraví a sil do dalších let.


Noc kostelů

Noc kostelů

Stejně jako v minulých letech jsme se zapojili do noci kostelů. Ta letošní byla zaměřena v duchu verše z knihy moudrosti: "Po světle dne totiž nastupuje noc, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost." (Mdr 7, 30).

V rámci programu byla představen historie kostela, která sice nesahá do středověku, přesto však přináší některé zajímavé momenty. Večer provázely tóny smyčcového kvarteta, které vystřídal farní sbor. Pro zájemce byla připravena ochutnávka mešních vín a balkánských specialit.


Pouť

Žižkonoce

V neděli 23. dubna jsme společně oslavili svátek svatého Vojtěcha. Ústředním bodem oslavy byla nedělní mše svatá, po které následovalo setkání společenství při přinesených dobrotách. Ani drobné přeháňky nepokazily radost ze setkání.


Žižkonoce

Žižkonoce

I v tomto roce jsme se podíleli na zajištění Velikonoční hry pro celou rodinu, kterou o Velikonoční neděli pořádalo Kulturní centrum Vozovna ve spolupráci s dalšími organizacemi na Praze 3.

Děti měly za úkol posbírat vajíčka, která na Žižkově poztrácela slepička. Barevná vajíčka dostaly na jednotlivých stanovištích po splnění různých úkolů. U nás měly za úkol ozdobit buď skutečnou nebo papírovou kraslici.


Postní adorace

Postní adorace

V době covidu jsme zahájili tradici adorace rodin, která dala prostor strávit jednotlivým rodinám společně půlhodinku před vystavenou Eucharistií. Po loňské pauze jsme tuto možnost setkání s Kristem v modlitbě obnovili. Výstav byl zahájen po misijním koláči a ukončen po jednadvacáté hodině. Jedna půlhodina byla vymezena i adoraci dětí, které naplnily čas před Eucharistií mimo jiné i kreslením obrázků. Věříme, že tento čas přinese bohaté ovoce pro rodiny i pro celou farnost


Misijní koláč

Misijní koláč

Po nedělní mši svaté 26. 3. děti prodávali misijní koláče. Vybrané finanční prostředky ve výši 8834 Kč byly odeslány Salesiánské asociaci Dona Boska na podporu vzělávání chudých dětí na severovýchodě Indie. Děkujeme všem za vaši štědrost.


Povídání o Indii a práci SADBA

Indie

V neděli 12. března 2023 v podvečer mezi nás přišel P. Alois Křišťan, SDB. Přiblížil nám práci Salesiánské asociace Dona Boska, která vysílá dobrovolníky do řady zemí, kde poskytují dětem a mladým lidem pomoc při smysluplném využití volného času a vzdělání. Působí hlavně v salesiánských střediscích či školách. Jednou z těchto oblastí je severovýchodní část Indie, kterou otec Alois s dalšími pracovníky Sadba navštívil, a na kterou bylo povídání zaměřeno.


Ekumenická bohoslužba

Ekumenická bohoslužba

Ve středu 18. ledna. začal týden modliteb za jednotu křesťanů. Večerní bohoslužbu jsme prožili společně s farním sborem Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Jarově. Děkujeme za společné v modlitbě strávené chvíle.


Vánoční koncert

Vánoční koncert

Sbor kostela sv.Vojtěcha zahájil opět nový rok Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby. Děkujeme místním i hostujícím hudebníkům a také hojným návštěvníkům, kteří si přišli koncert poslechnout.