Nedělní stránka

Rok 2024

 
24. týden 11. neděle v mezidobí
23. týden 10. neděle v mezidobí
22. týden Těla a Krve Páně
21. týden Nejsvětější Trojice
20. týden Seslání Ducha Svatého
19. týden Nanebevstoupení Páně
18. týden 6. neděle velikonoční
17. týden 5. neděle velikonoční
16. týden 4. neděle velikonoční
15. týden 3. neděle velikonoční
14. týden 2. neděle velikonoční
13. týden Zmrtvýchvstání Páně
12. týden Květná neděle
11. týden 5. neděle postní
10. týden 4. neděle postní
9. týden 3. neděle postní
8. týden 2. neděle postní
7. týden 1. neděle postní
6. týden 6. neděle v mezidobí
5. týden 5. neděle v mezidobí
4. týden 4. neděle v mezidobí
3. týden 3. neděle v mezidobí
2. týden 2. neděle v mezidobí
1. týden Svátek Křtu Páně

Rok 2023

 
53. týden Svátek Svaté rodiny
52. týden 4. neděle adventní
51. týden 3. neděle adventní
50. týden 2. neděle adventní
49. týden 1. neděle adventní
48. týden Slavnost Ježíše Krista Krále

Starší čísla Nedělní stránky jsou uložena v archivu farnosti Karlín.