Rok 2024

Konec školního roku

Konec školy

Přiblížil se konec školního roku, a tak jsme společně oslavili blížící se začátek prázdnin. Po discgolfu, který děti nadšeně hrály v parku nad Krejcárkem, a společně slavené mši svaté, děti dostaly vysvědčení a společně jsme si opekli buřty. I díky tomu, že nám přílo počasí a všechny přeháňky se nám vyhnuly se akce vydařila. Těšíme se na viděnou zase po prázdninách.


Návštěva sněmovny

Sněmovna

V pondělí 10. června jsme byli pozváni ke společné návštěvě poslanecké sněmovny. Prošli jsme si řadu míst, která známě jen z televize a dozvěděli se mnoho zajímavého.

Děkujeme za organizaci tohoto zážitku.


Noc kostelů

Noc kostelů

I letos se naše farnost zapojila do programu Noci kostelů. Ta letošní nesla téma srdce jako spojení citů, pocitů, vůle, myšlení, svědomí a niterné sídlo života člověka. Připomněli jsme si i 120. výročí úmrtí Antonína Dvořáka společným provedením jednoho z nejslavnějších témat 2. věty Dvořákovy „Novosvětské“.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý program uvnitř kostela i na zahradě.


Pouť do Sázavského kláštera

Pouť do sázavského kláštera

V sobotu 4. května jsme vyrazili společně s farností Karlín na pouť do Sázavského kláštera. Sešli jsme se před polednem při mši svaté a po společném obědě jsme si prohlédli areál kláštera. Pouť jsme zakončili procházkou k prameni svatého Prokopa a zmrzlinou v místní cukrárně. Děkujeme za organizaci i za účast.


Poutní slavnost sv. Vojtěcha

Slavnost sv. Vojtěcha

V neděli 21. dubna jsme si připomněli památku svatého Vojtěch, který je patronem našeho kostela. Po slavnostní mši svaté jsme pokračovali v oslavách u kávy a slaných i sladkých dobrot. Při oslavě dostala farnost poděkování za pomoc Ukrajině.


Žižkonoce

Žižkonoce

Slepička znovu poztrácela po Žižkově svá vajíčka. Ta jsou rozeseta na sedmi místech po celé čtvrti...

Tak začíná příběh, který doprovází velikonoční bojovku pro celou rodinu, kterou již tradičně pořádá Kulturní centrum Vozovna ve spolupráci s dalšími organizacemi z Prahy 3. Naše farnost se zapojila již po třetí. Děkujeme všem organizátorům i účastníkům.


Sederová večeře pro dětí

Sederová večeře

V sobotu 16. 3. jsme ve škole sester salesiánek Karlíně prožili společně večeři podle židovské tradice. Tento zážitek nám pomohl lépe se poznat, ale také lépe poznat Ježíše a jeho dobu. Děkujeme za přípravu i za účast.


Křížová cesta vedená dětmi

Křížová cesta vedená dětmi

Ve středu 13. 3. si děti, které chodí na náboženství, pro nás připravily křížovou cestu. Dkujeme jim i katechetům za přípravu.


Misijní koláč

Misijní koláč

V neděli 10. 3. děti prodávali misijní koláče, které připravily při náboženství. Děkujeme Vybralo se 6763,- Kč. Tato částka byla odeslána na účet papežských misijních děl. Děkujeme všem, kteří pekli, zdobili, nabízeli, konzumovali, uklízeli a finančně přispěli.

Po mši svaté jsme popřáli otci Stefanovi. Děkujeme mu za jeho službu.


Ekumenická bohoslužba

Ekumenická bohoslužba

Po roce jsme se sešli ke společné modlitbě a popovídání s bratry a sestrami z farního sboru Českobratrské církve evangelické. Tentokrát jsme se setkali v modlitebně na Jarově.


Farní odpoledne pro děti

Bruslení

Sobotní odpoledne 13. ledna patřilo dětem a rodinám z farnosti, společně s farností Karlínskou. Vydali jsme se na kluziště na Letné, pak si dali svačinu na faře v Karlíně, ohřáli se u krbu a pustili si film Malý pán. Bylo to moc pěkné odpoledne a děti byly i z filmu nadšené. Závěrečné poselství: Je důležité mít kamarády!


Vánoční koncert

Koncert

Již tradičně jsme zahájili nový rok poslechem České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. I tentokrát nám posílený sbor kostela sv. Vojtěcha dopřál pěkný novoroční zážitek. Děkujeme všem zpěvákům i hudebníkům.