Přehled bohoslužeb


 neděle:   11:00
 středa: 17:30 (mimo prázdniny)
 pátek: 17:30 (bohoslužba slova s adorací, pouze první pátek v měsíci mimo prázdniny)
 sobota: 18:30
   

Poznámky:
- sobotní bohoslužby jsou v zimním období od 17:30
- během adventu je místo večerní mše svaté adventní mše svatá v 6:30 hod


Výuka náboženství

Náboženství pro děti se vyučuje ve školním roce každou středu odpoledne před večerní mší svatou. Výuka probíhá odděleně pro starší děti a děti předškolního věku. Přihlásit se je možné v sakristii kostela.