Rok 2020

 

RetezyAdventní snažení 2020

Děkujeme všem, kteří se zapojili do společné přípravy na Vánoce v průběhu adventní doby. Doufáme, že vám připravené nápady pomohly prožít Advent v užším spojení s farností.

Řetězy, které jste doma vytvořili, zdobí stromeček poblíž hlavního vchodu.Benefiční koncert orchestru Žižkovská smršť

Počasí nám přálo, a tak bylo možné uspořádat koncert ve venkovních prostorách. Hudebníci zahráli smršť melodií, které ocenili nejen přihlížející diváci, ale i zahrádkáři v sousedství. Společně strávené chvíle byly o to cenější, že předcházely omezení setkávání.

Děkujeme orchestru i divákům za podporu naší kvazifarnosti.

Koncert


81. výročí posvěcení kostela

Letošní posvícení proběhlo, vzhledem k platným opatřením, v omezeném rozsahu. Slavnostní bohoslužbu sloužil náš pan farář. Od krátkého setkání u kávy a koláčů ve venkovních prostorách nás neodradilo ani nepříznivé počasí.

Posviceni


 "Návštěvní den" skautského oddílu Lumturo

Protože letos nebylo možné uskutečnit návštěvní den na skautském táboře, poskytla farnost prostory pro setkání rodičů, jejichž děti byly na táboře oddílu Lumturo. Program byl zahájen mší svatou v 17:30 hodin, pak následovalo společné povídání a posezení, při kterém nechyběly některé tradiční věci: sýrové placky, táborová šťáva, společná fotografie a táborový kvíz. Některé otázky v kvízu byly záludné a promítaly se do nich specifické podmínky tábora (Kolik se na táboře vykopalo latrín? - 6), jiné odrážely běžný táborový chod (Jak vysoký byl stožár? - 13 m, Kolik bylo na táboře postavených stanů? - 35). Nejlepší odpovědi byly odměněny sladkou odměnu.

Těšíme se, že se příští rok sejdeme zase na tábořišti. Navstevak


Zakončení školního roku

Ve středu 17. června 2020 proběhlo tradiční zakončení školního roku s předáváním vysvědčení dětem. Akce byla zahájena na discgolfu. Po večerní mši svaté pokračovala opékáním buřtů a společně strávenými chvílemi.


Farní pouť

Farní pouti se tentokrát účastnilo 38 farníků a pes. Navštívili jsme klášter v Želivi a kostel a výstavu v Číhošti. Vzhledem k situaci jsme tentokrát jeli auty a sešli se až na místě.

Zeliv


Noc kostelů 12. června 2020

Děkujeme všem kteří se jakkoliv podíleli na organizaci a programu. Jsme také rádi, že k nám nachází cestu stále více návštěvníků Noci kostelů.

NocKostelu

Program Noci kostelů u sv. Vojtěcha Na Balkáně

18:00   Zahájení Noci kostelů

18:15   Historie kostela sv. Vojtěcha

19:00   Chvíle pro tóny smyčcových nástrojů

19:45   Historie umístění kostela sv. Vojtěcha

21:00   Zakončení Noci kostelů Na Balkáně se zpěvy Taizé

Individuální prohlídka kostela

Možnost občerstvení

Ze života farnosti

Doprovodný program pro děti


Nedělní adorace 26. dubna 2020

 Děkujeme všem, kteří se zúčastnili osobně nebo byli zapojeni v modlitbách.

Adorace


Velikonoce 2020 - postní snažení

Postni snazeni

Postni snazeni1


Veřejné přednášky

Vzhledem k situaci okolo COVID-19 jsou přednášky odloženy. Náhradní termín bude včas upřesněn.

 Prednasky Balkan 2019 20