Kněží ustanovení v Praze - Na Balkáně

1. 9. 2023 – dosud Stefano Pasquero FSCB
administrátor
1. 9. 2023 – dosud Ing. Marek Mikuláštík FSCB
farní vikář excurrendo
1. 1. 2008 – 31. 8. 2023 Miroslav Cúth
farář
1. 1. 2005 – 31. 12. 2007 Miloš Szabo
farář
1. 11. 2004 – 31. 12. 2004 Ing. René Milfait
výpomocný duchovní
1. 7. 2004 – 31. 12. 2004 prof. ThDr. Václav Wolf
výpomocný duchovní
1. 7. 2002 – 31. 12. 2004 Miroslav Cúth
rektor filiální kaple sv. Vojtěcha Na Balkáně
1. 7. 2001 – 31. 12. 2004 Miloš Szabo
administrátor excurrendo
1. 12. 1995 – 30. 6. 2002 Miroslav Cúth
administrátor in spiritualibus filiální kaple sv. Vojtěcha Na Balkáně
15. 2. 1993 – 31. 3. 1993 Jan Jandourek
administrátor
1. 12. 1991 – 1993 Tomáš Rádl SDB
výpomocný duchovní filiální kaple sv. Vojtěcha Na Balkáně
1. 12. 1991 – 14. 2. 1993 Vladimir Kelnar
administrátor excurrendo
1. 12. 1989 – 14. 7. 1990 RNDr. Jaroslav Macoun CSc.  
neupřesněno
1. 7. 1989 – 30. 11. 1991 Vladimir Kelnar
výpomocný duchovní
1. 4. 1986 – 30. 6. 1989 Jiří Paďour OFMCap.
kaplan
1. 7. 1983 – 31. 10. 1991 Václav Sochor
výpomocný duchovní
1. 1. 1976 – 28. 5. 1983 ThDr. Karel Šebor
duchovní správce filiální kaple sv. Vojtěcha Na Balkáně
1. 1. 1976 – 28. 5. 1983 ThDr. Karel Šebor
kaplan
1. 5. 1971 – 31. 1. 1979 doc. ThDr. Václav Wolf
výpomocný duchovní
1. 3. 1973 – 31. 12. 1975 ThDr. Karel Šebor
výpomocný duchovní filiální kaple sv. Vojtěcha Na Balkáně
1. 3. 1973 – 31. 12. 1975 ThDr. Karel Šebor
výpomocný duchovní
1. 2. 1975 – 30. 11. 1991 Josef Šťastný
administrátor
15. 3. 1974 – 31. 1. 1975 Josef Šťastný
kaplan
16. 10. 1968 – 28. 2. 1973 Bedřich Metyš
kaplan
1. 6. 1967 – 29. 2. 1968 Ing. Josef Mixa
kaplan
1. 6. 1964 – 14. 4. 1967 ThDr. Václav Wolf
kaplan
20. 12. 1956 – 31. 5. 1964 Gustav Čejka
kaplan
15. 9. 1956 – 19. 12. 1956 Václav Veselý
kaplan
15. 10. 1955 – 31. 5. 1956   Lubomír Blecha
kaplan (u sv. Rocha s působením u sv. Anny)
1. 11. 1953 – 3. 1. 1975 PhDr. Bohumil Kovařík
administrátor
1. 6. 1943 – po 1949 ThDr. PhDr. Eduard Broj
výpomocný duchovní (kurát)
1940 – 1943 Josef Nízký
neupřesněno