Rok 2021

Oslava svátku sv. Martina

S. Martin

Svátek svatého Martina připadá každoročně na 11. listopadu. Letos jsme si ho připomněli společně s kulturním centrem Vozovna. Děti si ve Vozovně vyrobily lampiony, s kterými došly průvodem k nám do kostela sv. Vojtěcha, kde je přivítal sám sv. Martin. V krátkém divadle jsme se dozvěděli, jak to bylo se sv. Martinem, jeho pláštěm a husami.

Děkujeme všem za účast i podporu a těšíme se na další spoaaalečné akce.


1. svaté přijímání dětí

1. svaté přijímání

Při nedělní mši svaté 3. října přijaly 3 děti poprvé Pána Ježíše v Eucharistii. Jsme rádi, že jsme mohli tuto událost prožít společně s nimi a jejich rodinami.


Posvícení

Posvícení

V neděli 26. září jsme společně oslavili výročí posvěcení našeho kostela. Počasí nám přálo, a tak jsme po slavnostní mši svaté mohli pokračovat v oslavách na zahradě vedle kostela.


Návštěvák

Navstevak

Ani letos nebylo možné navštívit děti na táboře oddílu Lumturo, proto se opuštění rodiče sešli v Praze na zahradě kostela. "Návštěvní den" se, doufáme, povedl. Na ochutnání byly tradiční sýrové placičky a znalosti rodičů o průběhu tábora prověřil kvíz. Hlavně jsme se ale společně setkali.
Snad příští rok bude návštěvák opět na táboře.

Konec školního roku

Konec skoly

Předposlední červnovou středu jsme se s dětmi rozloučili se školním rokem, letošní výukou náboženství a se sebou navzájem. Již tradičně děti soutěžily v diskgolfu a účastnily se s celou farností večerní bohoslužby. Na závěr večera jsme opékali buřty na farní zahradě.

Děkujeme za organizaci a za účast a těšíme se na viděnou v září.


Hromadná oslava 200 letých narozenin

Narozeniny200

Dvě farnice a dva farníci nastřádali v průběhu jara celkem 200 kulatých a půlkulatých let. Počasí nám přálo, takže bylo možné slavit venku na zahradě. Pro oslavence byly připraveny i "sportovní" soutěže s bublifukem a mnoho dobrého. Děkujeme.

Byli jsme rádi, že jsme mohli po čase být zase společně.


Noc kostelů

NocKostelu1

I v letošním roce jsme se připojili k noci kostelů. Její motto: "Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří." je převzato ze 104 žalmu, verš 20 a zaměřuje naši pozornost na životní prostředí.

V průběhu večera jsme se mohli dozvědět něco o historii kostele a jeho patronovi sv. Vojtěchovi. V polovině večera kostel rozezněly smyčcové nástroje a program byl zakončen místním sborem.
Přes platná hygienická opatření byla návštěvnost kostela podobná, jako v minulých letech.


Pouť a misijní koláč

MisijniKolac

Při nedělní mši svaté jsme si připomněli sv. Vojtěcha, kterému je zasvěcen náš kostel.

Po víkendových bohoslužbách proběhla sbírka na misie prodejem misijních koláčů. Vybraných 6314 Kč bylo odesláno na účat Papežských misijních děl. Děkujeme.


Velikonoce

BilaSobota

Velikonoční svátky jsme prožili společně tak, jak to bylo možné. Během obřadů na Bílou sobotu, ze kterých jsou připojené fotografie, jsme si znovu připomněli skutečnost zmrtvýchvstání Krista a naději, kterou nám dává i do dnešních dní.


Postní cesta

Děkujeme všem, kteří se zapojili do farního postního snažení. Přes problematické společné setkávání se sešlo mnoho křížků symbolizujících naše úsilí o plné prožití postní doby.   PostniKriz

Křížové cesty

KrizoveCesty

Letošní křížové cesty jsme prožívali v omezeném počtu účastníků. Kromě obvyklých sobotních křížových cest přišlo několik rodin s dětmi na velkopáteční křížovou cestu určenou právě pro ně a další se k nim připojily na dálku. Děkujeme.


Postní adorace

Adorace2021

PostniAdorace sV neděli 21. března 2021 proběhla postní adorace, které se v půlhodinových intervalech zúčastnila řada jednotlivců i rodin z farnosti. Věříme, že i tyto chvíle strávené v klidu před Nejsvětější Svátostí přispěly k dobrému prožití postní doby.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.